toon/verberg het menu

De huisarts van de toekomst is digitaal

De zorg is niet meer naar het oude normaal teruggekeerd na de corona epidemie. Er zijn wachtlijsten, tekorten aan bedden in de zieken/verpleeghuizen en tekorten aan mensen en aan materiaal. En dat terwijl er steeds meer ouderen bijkomen, zeker in onze dubbel vergrijzende regio. De hoop dat de situatie van voor de corona zal terugkeren is weg. Het beleid van de overheid is dat er geen extra mensen in de zorg mogen gaan werken. De Vordense huisartsen merken ook dat de werkdruk op allerlei fronten toeneemt en dat de werkdagen langer worden.

Het is daarom tijd voor verandering; we hebben lang nagedacht over hoe met het huidige team efficiënter kunnen werken zodat de toegankelijkheid van de huisarts kunnen behouden. De oplossing om meer zorg te leveren met hetzelfde aantal dokters en assistentes is in onze ogen vol in te zetten op digitaal dokteren. Wat digitaal kan moet digitaal worden, om tijd over te houden om patiënten te zien die echt fysiek een dokter of een assistente nodig hebben. De Vordens huisartsen hebben al enige tijd een digitale mogelijkheid om online met de arts of verpleegkundige in contact te komen, uw dossier in te zien, recepten te bestellen, afspraken te maken en metingen door te zenden. Dat systeem wordt nog lang niet genoeg gebruikt, terwijl het vrij simpel te gebruiken is. Wij willen daarom iedereen stimuleren om naar uwzorgonline te gaan en de app te installeren op de mobiele telefoon. Het installeren van de app is lastig, het gebruiken van de app is weer vrij simpel. Vraag een kleinkind, buurvrouw of wijkverpleegkundige om hulp als u het gaat installeren of de toepassing voor de eerste keer gebruiken. De toekomst is digitaal, ook al is het voor huisarts en patiënt niet zo leuk als vroeger, het is niet anders.