toon/verberg het menu

Praktijkinformatie

Spreekuurtijden, waarneming, spoed, route en andere praktische informatie

Spreekuurtijden

De praktijk is geopend van 8.00-17.00.

U kunt uw afspraak digitaal maken op het portaal.

Afspraken aanvragen moet vóór 10.00 uur, indien medisch noodzakelijk wordt de patient dezelfde dag gezien. Indien de spreekuren al volgeboekt zijn kan het zijn dat de afspraak niet dezelfde dag gemaakt kan worden, graag uw begrip hiervoor.

Aanvragen van visites

Visites moeten aangevraagd worden vóór 10.00 uur.

Herhalingsrecepten

Herhaalrecepten kunnen worden aangevraagd via het portaal.

Herhalingrecepten kunnen worden aangevraagd op de receptlijn (0575 550524).

Medicijnen die voor 12.00 uur zijn ingesproken op het antwoordapparaat liggen na 1 werkdag klaar bij de apotheek. U kunt de eventueel de etiketjes van de medicijnen in de brievenbus van de praktijk deponeren.

Houdt ook hier rekening met 1-2 werkdagen verwerkingstijd.

Laboratorium priktijden

Het lab van het Gelre prikt sinds september 2020 uitsluitend op afspraak.

Wanneer u een lab aanvraag van uw huisarts of specialist heeft ontvangen kunt u een afspraak maken op https://www.gelreziekenhuizen.nl/patient/bloedprikken of op nummer 055-581 1210.

Wrattenspreekuur

Door verandering van levering is er geen vaste dag meer voor het aanstippen van de wratten. De praktijk heeft nu continue beschikking over stikstof.

Voor aanstippen van wratten kunt u een afspraak maken op het spreekuur van de assistente.

Avond/nacht- en weekenddiensten en vakantiewaarneming

Tussen 17.00 en 08.00 uur en in de weekenden wordt voor spoedgevallen waargenomen door de Huisartsenpost in Zutphen, tel 0900-2009000. Per 01.02.2023 085 079 1111

Bel altijd eerst voor een afspraak. De assistente op de dokterspost zal beoordelen of er een telefonisch advies, een consult op de post in het ziekenhuis of een visite aan huis noodzakelijk is.

Gaarne uw verzekeringsgegevens bij de hand houden.

Vakantiewaarneming of bij afwezigheid vanwege nascholing:

Patienten met achternaam beginnend met A t/m K: waarneming door dokter Meinsma, tel. 552432.
Adres: Zutphenseweg 23-A, 7251 DG Vorden. (NB Dit adres is gelijk aan ons eigen praktijkadres!!)

Patienten met achternaam beginnend met L t/m Z: waarneming door dokter de Jong, tel 551678.
Adres: Zutphenseweg 23-A, 7251 DG Vorden. (NB Dit adres is gelijk aan ons eigen praktijkadres!!)

Klachten

Indien U klachten heeft over de behandeling door arts of assistente verzoeken we u dit te bespreken met de arts. Wij verzoeken u hiervoor gebruik te maken van het klachtenformulier dat u hier kunt downloaden.

Download hier hier het klachtenformulier (pdf, 2 pagina's)

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Uw huisarts maakt gebruik van de klachtenfunctionaris van de regionale huisartsenorganisatie HOOG. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het secretariaat van de huisartsenorganisatie in de regio Zutphen: tel 0575-538660.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog steeds niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschillen instantie huisartsenzorg.Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Privacy reglement

In de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met uw medische gegevens. In deze download staat meer informatie over de eisen en omstandigheden waaronder medische informatie bewaard en verwerkt wordt.

Huisregels

Download hier onze huisregels

Jaarverslag

Download hier het jaarverslag 2016 van het gezondheidscentrum

Route en adres

Huisartsenpraktijk Albers en Tanis
Zutphenseweg 23-A
7251 DG Vorden

Dit is de alt-tag Grotere kaart bekijken