toon/verberg het menu

Griepvaccinatie

Griepvaccinatie, de feiten

Griepvaccinatie: wat is bewezen en wat niet?

Na het afgelopen griepseizoen waarin erg veel patiënten de griep hebben gekregen is er behoefte aan duidelijkheid over het nut van vaccineren. In kranten en op TV is er regelmatig discussie tussen voor-en tegenstanders van de griepvaccinatie, met deze publicatie proberen de Vordense huisartsen duidelijkheid te geven over de voor- en nadelen van de griepprik.

Een korte samenvatting over het wetenschappelijk bewijs vóór en tegen de griepspuit.

Bewezen:

  • de kans om de griep te krijgen na vaccinatie is meer dan 50% gedaald
  • niet ieder jaar is het vaccin even effectief, soms komt een griepvirus opeens sterk opzetten dat niet gedekt wordt door het vaccin.

Niet bewezen:

  • dat de kans om te overlijden aan complicaties van de griep (longinfecties, hartfalen, hartinfarct) afneemt . Het lijkt wel aannemelijk dat dit zo is, maar bewijs hiervoor ontbreekt.

Voor wie doe je het:

  1. voor jezelf: waarom een week in bed als je met een prikje 50% minder kans hebt op de griep.
  2. Voor de zieke mensen om je heen: de kans dat je als medewerker in de gezondheidszorg of als kind (mantelzorger) de griep bij een persoon met een zwakke gezondheid achter de deur brengt is kleiner. Gezondheidswerkers wordt sterk aangeraden zich te laten vaccineren.
  3. Voor de maatschappij: Afgelopen jaar was er tijdens de griepgolf maar net genoeg capaciteit in de ziekenhuizen om iedereen goed te behandelen. Elke infectie die voorkomen kan worden geeft minder druk op de gezondheidszorg.

Wie krijgen een uitnodiging: Alle mensen van 60 jaar en ouder en patiënten met onderliggende ziekten die kwetsbaar zijn om complicaties van de griep te ondervinden.

De Vordens huisartsen raden iedereen die een oproep krijgt aan om zich te laten vaccineren. Wij vinden dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is dat de vaccinatie effectief is en bovendien vinden wij dat er onvoldoende bewijs is dat de vaccinatie schadelijk is.